Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Publicēts: 31.08.2016. Nav komentāru »

2016. gada 19. jūlijā, apvienojot Valkas pamatskolu un Valkas ģimnāziju, tika nodibināta jauna mācību iestāde – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, tāpēc uzsākts veidot jaunu mājas lapu vjcgimnazija.lv

Es to varu!

Publicēts: 21.06.2016. 3 komentāri »

_vienkarss_bez_laukuma_rgb_bez_fonaNo 15. līdz 17. jūnijam 26 Valkas novada skolēni piedalījās Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam atklāta projektu konkursa “Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos” projekta “Pašizaugsmes domnīca – Es to varu!” organizētajās aktivitātēs.

Notikušo aktivitāšu – līderības un komunikāciju prasmju domnīca, radošās darbnīcas –valstsjaunatnesprogramma-logo_krasains instalāciju veidošana un izstāde par tēmu „Es esmu tilts …”., Award kustības Valkas vienības nodarbība „Kas ir Award un kā tajā iesaistīties?”, radošā sarunu domnīca „Katram stāstam sava kārts”, radošo ideju diena – izzinoša ekskursija uz AHHA centru Tartu –  mērķis bija veicināt jauniešu iesaisti neformālās izglītības aktivitātēs, kas palīdz atraisīties, būt inovatīviem savās idejās un domāšanā, tā veicinot pozitīvu attieksmi pret mācību procesu kopumā. Jaunieši tika rosināti  runāt par sevi, savu pieredzi, iepazīt sevi un citus, ieklausīties. Projekta aktivitātes veicināja arī līderības, komunikācijas, prezentācijas un argumentācijas prasmju attīstīšanu, lai tās veiksmīgi pielietotu ikdienā reālajā dzīvē.
Projekta noslēgumā augusta mēnesī dalībnieki izstrādās savu pašizaugsmes vīziju „Es to varu!”.
„Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Dalībnieku atziņas un vērtējums par projekta aktivitātēm:

  • Iemācījos kā sadarboties ar citiem vienaudžiem, iekļauties viņu vidū.
  • Uzzināju par Award kustības darbību Valkas pilsētā.
  • Es uzzināju kā pārvarēt savas bailes.
  • Mans ieguvums šajās dienās – prasme darboties komandā.
  • Iemācījos sadraudzēties ar svešinieku, spriest par cilvēku. Tagad spēju drošāk runāt publikas priekšā.
  • Uzlaboju prasmes būt līderim.
  • Ļoti patika AHHAA centrā Tartu, nebiju tur bijis.
  • Iemācījos strādāt komandā, izteikt savu viedokli.
  • Jauni piedzīvojumi. Iepazinu tuvāk savus vienaudžus.
  • Ļoti patika kā skolotājas ar mums darbojās, iepazinu viņas pavisam citādas.
  • Labi pavadīts laiks, interesantas nodarbības.
  • Patika. Uzzināju jaunas saliedēšanas spēles.
  • Bija ļoti garšīgs ēdiens.
  • Ļoti labi un lietderīgi pavadīju laiku.
  • Pārliecinājos, ka un kā vajag ticēt sev. Varēju pārdomāt par savu uzvedību un kautrību.
  • Labāk iepazinu savus skolas biedrus un draugus.
  • Iepazinu cilvēkus, pārvarēju bailes.

Lai mums izdodas kopā darbošanās arī augusta mēnesī!
Jauku, radošām idejām un pasākumiem bagātu vasaru!

Projekta vadītāja – skolotāja D. Langenfelde

Publicēts: 10.06.2016. Nav komentāru »

uznemsana

9.klašu skolēniem!

Publicēts: 10.06.2016. Nav komentāru »

Skolas bilde2016./2017.mācību gadā Valkas ģimnāzija piedāvā šādas vispārējās vidējās  izglītības programmas 10.klasē:
Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programma;
Matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma;
sadarbībā ar Valgas arodskolu latviešu grupai tiek piedāvāta divu profesiju apguve – Kokapstrādes speciālists un  –
Jaunums! – Vieglo automašīnu mehāniķis, tajā uzņems gan puišus, gan meitenes. Vidusskolēni profesiju apgūs Valgas arodskolā, vispārējo vidējo izglītību – Valkas ģimnāzijā. Programmas apguves ilgums – 3 gadi.

Dokumentu iesniegšana arodizglītības programmā 14.jūnijā plkst.10:00 Valkas ģimnāzijā, pēc tam kopīga došanās uz Valgas arodskolu.

No 13.jūnija sākas uzņemšana visās vidusskolas programmās.

Nepieciešamie dokumenti: pase, apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts.

Tālruņu numuri: 64707271 – skolas sekretāre, 26540200   – skolas direktore Lilita Kreicberga.

Skolas administrācija

Publicēts: 10.06.2016. Nav komentāru »

Ielūgums

Astotie iepazīst Vidzemes vēsturi

Publicēts: 07.06.2016. Nav komentāru »

vitolufonds19. maijā 8. klase, pateicoties Vītolu fonda finansiāli atbalstītajam projektam konkursā ’’Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi’’, devās ekskursijā. Ekskursijai tēmu izvēlējāmies balstoties uz 8. klases mācību programmu vēsturē un literatūrā, kuras ietvaros tiek apgūta tēma “Jaunlatvieši un viņu ietekme latviešu kultūrā”. Par šo tēmu informācija ir salīdzinoši nedaudz un bieži vien pretrunīga, tādēļ apmeklējot ar šo tēmu saistītās vietas Latvijā, skolēni ieguva pilnīgāku priekšstatu par vēstures notikumiem 19. gadsimtā un personību lomu vēsturē.

» Lasīt tālāk:Astotie iepazīst Vidzemes vēsturi

Publicēts: 01.06.2016. Nav komentāru »

9b

Publicēts: 01.06.2016. Nav komentāru »

afisa

Skolēnu vecāku aptaujas rezultāti

Publicēts: 31.05.2016. Nav komentāru »

Aptaujas anketas vecākiem tika izdalītas Vecāku dienā 2016.gada 22.aprīlī.  Apkopota 51 vecāku aizpildīta anketa.

 1. Kas, Jūsuprāt, ir laba skola?

Vecāku atbildēs 1.vietā ir atbilde, ka skola ir vieta, kur viņa bērns jūtas labi.

 1. Kas ir tās 3 lietas, par ko Jūs Valkas ģimnāzijai liktu pluss zīmi un kas būtu uzlabojams?

Minot dažas pozitīvās lietas, būtu jāuzteic atsaucīgie skolotāji, skolas vide, daudz pulciņu, augsti mācību darba rezultāti, labā sporta halle.

Pie uzlabojamām lietām – produktīvas konsultācijas, kurās strādā ar visiem skolēniem, nesaprotama vērtēšana, skolotāju un skolēnu sadarbība.

 1. Kā, Jūsuprāt, vecāki varētu reāli atbalstīt skolu, iesaistīties tās dzīvē?

Vecāki atzīst, ka bērniem, vecākiem un skolotājiem kopīgas sporta dienas būtu brīnišķīgs pasākums,  arī skolas pasākumu apmeklējums ļoti saista vecāku uzmanību.

Ar detalizētām atbildēm iespēja iepazīties pielikumā.

Ģimnāzijas padome

Publicēts: 30.05.2016. Nav komentāru »

plkats